jaké zásady ctíme

Nenásilí v jógové praxi i mimo ni

„If it hurts you are doing it wrong“
– David Williams

AtmosférA, která nevytváří pocit viny

„Guilt and worry are the biggest killers“
– Manju Pattabhi Jois

Volný svobodný dech

„In asana practice you don't have to know anything. You just have to breathe“
– Nancy Gilgoff

Způsob a intenzitA ásanové praxe, která je udržitelná a podporuje zdraví

„You have to be able to do this practice when you are hundered years old"
– David Williams

Respekt k individualitě

„You have to always modify it“
– Manju Pattabhi Jois

KOHO NA LEKCÍCH POTKÁTE

PETR CIELUCH

Petrovým posláním je sdílet jógu s kýmkoliv, kdo o ni projeví opravdový zájem. Kdokoliv kdo dýchá, může praktikovat jógu, zvolená cesta však musí odpovídat reálnému stavu člověka a jeho cíli. Jóga nemá žádné hranice, ty si vytváříme my sami. Vlastní praxe jógy je předpokladem k úspěchu nebo jakékoliv změně.

Petrova přirozená zvědavost a především touha jít do hloubky učení a pochopit tak jeho základní principy, samu esenci nauky jógy, přivedla Petra k několika významným učitelům. Nejvíce jeho přístup k józe a učení ovlivnil Mukesh Kothari, který mu hned na počátku cesty ukázal, že jóga nejsou pouze ásany a práce s fyzickým tělem, ale že se jedná o komplexní systém určený ke komplexní transformaci a práci s lidskou myslí. Dále pak Petra významně ovlivnil Manju Pattabhi Jois, který mu poodhalil původní záměr a kouzlo praxe Aštánga jógy v podobě, kdy ještě nebyla ovlivněna západním stylem uvažování. Největším zdrojem poznání jógy a ajurvédy je pro Petra aktuálně Ayurvedacharya Govind S. Rajpoot, u kterého pravidelně studuje tato starodávná učení. V neposlední řadě Petrovu cestu ovlivnila Petra Visser, které měl tu čest asistovat v pražské jógové škole AYSP a obrovskou a nekončící inspirací a podporou v osobní praxi, ale i v přístupu ke studentům a předávání učení jógy je pro Petra jeho kamarád a učitel Jaro Pávek.

PAVEL PORADA

Od dětství se věnoval tréninku bojových umění a sportů. V jednadvaceti letech si po obtížném životním období našel cestu k józe Báry Pokorné, která mu ukázala život z jiného úhlu pohledu. Přeci jen jóga je od bojových umění v lecčem odlišná. Naučila ho vnímat své tělo, praktikovat bez přehnaného úsilí, necvičit kvůli výsledkům, nesoupeřit, posouvat se často bez vnějších známek pokroku. Dodnes je Báře vděčný, že mu otevřela dveře do světa jógy, jež se mu postupně stala středobodem života.

Po určité době cítil potřebu vrátit se k bojovým uměním a k rozvoji potenciálu fyzického těla. Na jógu však nezanevřel, naučené ásany a především protahovací cviky zařadil do svých pravidelných tréninků a nepravidelně navštěvoval a poznával různé druhy jógové praxe. Více intenzivně se józe začal opět věnovat v roce 2010, kdy se setkal se svým učitelem Vláďou Mikulášem, jehož životní filozofie, přátelský přístup ke studentům a Ashtanga vinyasa jóga Pavlovi učarovali natolik, že opět začal budovat svou pravidelnou jógovou praxi.

V roce 2013 se seznámil s Petrou Visser, díky níž poznal krásu jógy předávané v tradici učení Sri K. Pattabhi Joise. V létě stejného roku se zúčastnil prvního workshopu s Manju Pattabhi Joisem, který mu navrhl, aby začal Petře asistovat. Petra ho začala vzdělávat v principech učení a technice “adjustmentu”. V následujícím roce Pavel s Petrou spoluzaložil pražskou ashtangovou školu AYSP, kde spolu necelé dva roky praktikovali a předávali své znalosti a zkušenosti dále. 

Pavel pravidelně navštěvuje workshopy a učitelské tréninky pořádané Manju P. Joisem a Nancy Gilgoff, kteří pro něj zosobňují nezkalený a nevyčerpatelný zdroj inspirace a původního učení, za což jim nikdy nepřestane být vděčný. Pavel je také ovlivněn Jaro Pávkem, významnou osobností československého jógového světa, který Pavla přijal za svého žáka a formuje tak nejen jeho osobní praxi, ale i způsob učení a předávání jógové nauky. 

Při studiu jógové terapie na České akademii jógy Pavel absolvoval dva roky studia jógové filozofie a etiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nyní si prohlubuje své znalosti na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v oboru Pohyb a zdraví - Jóga a jógová terapie.

denisa baumgartneR

Denisa začala s jógou v době, kdy se necítila dobře především po psychické stránce. Od malička byla vedena k soutěživosti, být za každou cenu ve všem nejlepší. Touha po dokonalosti však postupně vedla k pocitům méněcennosti a celkové psychické nevyrovnanosti. Díky józe se jí postupně změnilo přemýšlení, změnil se jí pohled na život, společnost a životní hodnoty. 

K józe přistupuje především jako k léčebné metodě. Klade důraz na práci s myslí, která dokáže být dobrým sluhou, ale nepochybně i zlým pánem. Klíčová je práce s dechem a jeho propojení s pohybem. Neméně důležitými prvky jsou i prožitek a koncentrace na přítomný okamžik, radost a dobrý pocit z pravidelné jógové praxe. 

V průběhu času Denisa vyzkoušela různé styly jógy, ale stále ji vnitřně něco chybělo, postrádala hloubku a naplnění. Obojí našla v Aštánga józe, ke které ji přivedli učitelé Jaro Pávek a Petr Cieluch. Pravidelná praxe ji pomohla dát do pořádku nejen fyzické tělo, ale především jí byla nápomocna při uvědomění si negativních emocí a pocitů, se kterými se v té době potýkala. Zkrátka vše najednou začalo dávat smysl a její život se dostal do rovnováhy. U praxe Aštánga jógy tak už zůstala a následně se i rozhodla, že chce předávat toto krásné a smysluplné učení dál. 

Kromě své pravidelné jógové praxe se Denisa snaží své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat, a tak pravidelně navštěvuje kurzy a semináře vedené zkušenými lektory a učiteli

Lekce ve stylu Mysore

Lekce vedená ve stylu Mysore je tradiční způsob předávání učení jógy, kdy učitel nepředcvičuje a nevede lekci hlasitým naváděním do jógových pozic, ale věnuje se individuálně každému studentovi dle jeho aktuálních potřeb a úrovně pokročilosti. 

Lekce jsou otevřeny pro každého, kdo má zájem začít budovat vlastní jógovou praxi anebo rozvinout praxi stávající. 

soukromé lekce

Petr, Pavel a Denisa společně pomáhají studentům budovat jejich osobní praxi především formou lekcí vedených ve stylu Mysore. Zároveň však můžete využít možnost domluvit si s nimi lekce soukromé, kde se vám budou věnovat individuálně. Místo a čas je otázkou domluvy.

Ke stažení

Zde naleznete informace, zajímavosti, návody i tipy a triky
spojené s jógou a Vaší praxí. 

MANUÁLY

Primary series & Intermediate series
(zdroj: www.jaropavek.com)


MANTRY

1. Úvodní a závěrečná mantra
(zdroj: www.korenyastangajogy.cz)

2. Recitace manter (tahák)
(zdroj: www.korenyastangajogy.cz)
 

VIDEA

Manju Pattabhi Jois: O aštánga józe

ROZHOVORY

1. Nancy Gilgoff: Aštánga jóga taková jaká byla
(zdroj: www.korenyastangajogy.cz)

2. Otevřený dopis Davida Williamse 
(zdroj: David Williams – An open letter to the students. Český překlad: Tomáš Szépe)

3. Manju P. Jois: Jóga není vojna
(zdroj: www.korenyastangajogy.cz)

4. Tim Miller: Je váš učitel posedlý kontrolou?
(zdroj: www.korenyastangajogy.cz)