Aštánga jóga

Aštánga jóga. Milovaný, ale i nenáviděný styl jógy, který se odvolává ke svému zakladateli Sri K. Pattabhi Joisovi, na celém světě praktikují desítky tisíc osob. Najde se tak mnoho zastánců, kteří na tento styl jógy nedají dopustit, a stejně tak velké nebo ještě větší množství odpůrců, kteří v Aštanze vidí možná až přehnaně náročnou formu jógy, která je vhodná jen pro mladé a navíc se u její praxe můžete snadno zranit. Co člověk to vlastní názor. A teď se v tom vyznejte.

Je pravda, že Aštánga jóga je pouze pro fyzicky zdatné jedince, je příliš náročná a drsná a praktikanti jsou vlastně vojáci, kteří si díky ní ničí tělo a způsobují zranění, a nebo se jedná o tvrzení, která jsou často založená na neznalosti a rychlém úsudku? Pojďme se společně podívat na to, jak Aštánga jógu vnímáme v pražském jógovém studiu Ashtanga Yoga Praha

Co to je Aštánga jóga

Samotný název Aštánga jóga je složený ze dvou slov - astau = osm; anga = končetiny, údy nebo stupně. Ve volném překladu ji můžeme nazvat „Osmidílnou stezkou jógy“. Aštánga jógu v tomto významu pravděpodobně znáte jako komplexní systém, který poprvé naznačil mudrc Pataňdžali ve své Jógasútře. Aštánga jóga v podobě jógového stylu se od svého počátku k tomuto dílu odvolává a je vhodné si uvědomit, že jóga nejsou jen ásany, ale jedná se o promyšlený systém zahrnující vývoj a transformaci na mnoha úrovních člověka.

Stejně jako aštánga jóga v Pataňdžaliho Jóga sútře, je i Aštánga jóga jakožto styl jógy průvodcem na spirituální cestě k osvícení. Praktikanti Aštánga jógy by tedy měli po této osmidílné stezce pozvolna postupovat tak, aby jednoho dne došli až k poznání sama sebe a konečné realizaci.

Aštánga jóga jako jógový styl

Co konkrétně si představit, když se bavíme o Aštánga józe jako o jógovém stylu? Aštánga jóga je uceleným stylem jógy vycházejícím ze dvou významných děl, kterými jsou zmíněná Jógasútra a tajemný spis Yoga Korunta, ve kterém byl údajně kromě ásan, pránájámy, muder, energetických zámků ad. popsán i systém vinyasy - dokonalého spojení dechu s pohybem. Typická je pro Aštánga jógu její ucelenost - každá ásana má v praxi své místo, pořadí ásan je relativně stálé a neměnné a jednotlivé ásany jsou propojeny plynulým pohybem spojeným s dechem.

Jasně dané pořadí ásan ulehčuje studentovi začátek jeho praxe, jelikož v počátku není potřeba nic víc, než naslouchat vedení učitele a zapamatovat si pořadí několika základních pozic. Již druhý den je student schopen zacvičit si doma sám a začíná tak budovat svou vlastní jógovou praxi. Postupem času, kdy student poznává své tělo a rozvíjí vnímání svého dechu, dostává od učitele další instrukce, které mu pomáhají na jeho cestě.

Od první lekce student ví, že klíčové je zaměřit svou pozornost na to podstatné, a tím je náš dech. Jak se píše v Pataňdžaliho Jógasútře: “Yogah-cittavrtti-nirodahah”, jóga je zastavení pohybů mysli a to je přesně to, co je v Aštánga józe naším cílem.

Série v Aštánga józe

Aštánga jóga je v podobě, jak ji známe dnes, rozdělena do tří celků - sérií. Poslední série se v čase rozdělila na dvě části, aby bylo pro studenty její osvojení a praxe snazší.

První nebo také primární série nese název “Yoga Chikitsa”, což můžeme přeložit jako „Jógová terapie“. Má očistný charakter a jejím cílem je pomoci tělu zbavit se fyzických i emocionálních toxinů. Posláním této série je uzdravit nás tak, abychom mohli postupovat dál nastoupenou cestou, kterou není snadné kráčet, pokud jsme nemocní a slabí. První série obsahuje především spoustu předklonů, které terapeuticky působí na naši páteř.

Po osvojení primární série postoupíme k sérii středně pokročilé s názvem “Nádí Sodhana”, která prohlubuje praxi a napomáhá pročištění energetických kanálků, tak zvaných Nádí, v našem těle. Mimo to získáme více energie, více síly. Dalo by se říci, že tato série je takovým energetickým „nakopávačem“, po její praxi se budete cítit jako po pořádné dávce kofeinu ve skvělé kávě. Kromě hlubokých rotací a balančních pozic na rukou, předloktí a hlavě, obsahuje větší množství záklonových pozic. Společně s pravidelnou praxí primární série tak tvoří komplexní vyváženou jógovou praxi.

Třetí série se nazývá “Sthira Bhaga”, která se dělí na část A a B. Jedná se o pokročilou sérii, která obsahuje větší množství balančních pozic a dalších velmi pokročilých ásan a od praktikanta Aštánga jógy vyžaduje sílu, ohebnost, klidnou mysl a vyšší míru oddanosti své každodenní jógové praxi. V této sérii je potřeba mít dokonalé povědomí o svém těle, precizní kontrolu dechu, dokonale zvládnutou koordinaci pohybů a především koncentraci, bez které to zkrátka nejde.

Aštánga jóga je propracovaný systém jógy, který je vhodný pro každého bez ohledu na jeho věk či fyzickou kondici. Je vhodná pro mladší i starší, nemocné, zdravé, silné, slabé, ohebné i méně ohebné. Každý praktikuje dle svých aktuálních možností v souladu se svým dechem. V tomto pojetí Aštánga jóga není ani příliš “drsná” ani fyzicky přehnaně náročná, je taková, jakou ji chcete nebo potřebujete mít.

Denisa Baumgartner, Petr Cieluch, Pavel Porada